YÖNETİM

Faiz Köprülü

Başkan


president@gwctr.com.tr

Şenan KERÇİN

Başkan Yardımcısı


vicepresident@gwctr.com.tr

Özcan Şimşek

Genel Sekreter


secretary@gwctr.com.tr

Taner Avcı

Sayman


treasurer@gwctr.com.tr

Murat Şensoy

Yönetim Kurulu Üyesi


memberofboard@gwctr.com.tr


INTERREP

Faiz Köprülü


interrep-1@gwctr.com.tr


DİSİPLİN KURULUDENETİM KURULU